понеделник, 9 януари 2012 г.

АЛХИМИЯ НА ДЕВЕТТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Според "Плеядианската програма", Земята е пронизана от девет разумни измерения, които можем да достигнем, да се учим от тях и да ги интегрираме съзнателно в своя живот. Тези нива предлагат на хората огромен разум и свобода, въпреки че преди това трябва да анализираме настоящото си състояние. След хиляди години на раздяла с Божественото нашият колективен ум, който действа в четвъртото измерение (4D), е уловен в полето на поляризираните, архетипни мисловни форми, които са заключени в нашето тяло и ум под формата на емоционални травми. Днес ловките медии манипулират колективния ум на четвъртото измерение, като подтикват хората да се отдават на забавления, да правят пари, да пленяват невинните души или просто да не се вглеждат навътре в себе си. Все пак 4Б-зоната не е тяхната лична територия, защото 4D е мостът, който води от физическото към Божественото. Нейното предназначение не е да бъде скучна честотна зона, която пълни главите ни с глупавите образи и представи от рекламата, порнографията и "спама" от Интернет.

 Чрез изобразяването на човек, който лежи върху маса, фигура 1 показва по какъв начин приемаме 9 измерения. Плеядианците показват достъпа до измеренията по  този начин, защото мнозина от нас са изпитали за и път невидимите измерения по време на различни ни сеанси, като масаж или връщане към минали преживяания.  Човекът на тази диаграма може също да седи да върви. Но повечето хора днес не са в състояние да бъдат в деветте измерения, докато пазаруват. Начинът, по който работи моделът, е елементарен. Докато сме живи, съществуваме в линейното пространство и време, 3D, което е плоско; 2D е изобразено като равнобедрен триъгълник, едната му страна е 3D равнината, а долният връх е ID, кристалното желязно ядро в центъра на Земята. Използвайки изображението на човека, който лежи в триизмерната равнина, 4D, колективния ум или архетипното царство формира балдахин ( завеса ) над тялото на човека, който се образува от неговите поляризирани мисли и чувства. Когато човекът сложи края на полярността и активизира финото съзнание, по-висшите измерения, от 5-то до 9-то, образуват портали в този 4D балдахин.

       
Фигура 1. Показва начина, по който ние хората, възприемаме деветте измерения. Адаптирана о т " Плеядинската програма", Барбара Клоу

На нас ни е нужно да притежаваме 4D като зоната, в която чувствата ни могат да достигнат до примамливите високочестотни видения. Всеки от нас е проводник към висшите измерения, които можем да достигнем с помощта на образи, излъчващи се периодично от Галактическия център. А единственият начин, по който можем да го направим, е чрез активна интуиция и интензивни чувства. Можем да определим своите индивидуални пътища във великия пейзаж на космическия потенциал, като почувстваме своя път в четвъртото измерение и изчистим ума си от глупостите. Мозъкът ни е нещо повече от намачкана ауди-окасета и видеозапис или от обикновен компютърен твърд диск. Уловени в сегашната, наводнена от медии 4D зона, повечето хора не могат да видят вратите, водещи към висшите светове. Нашата цел, като пробуждащ се вид, е да реконструираме и изчистим мощната 4D зона, за да можем да определим честотата на вибрациите на деветте измерения.

При представянето на същността на деветизмерната структура на земния интелект видяхме как се отразяват на тях както и на хората като цяло, различните нива на пространствени и времеви размествания, причинени от неизлекувани травми. Първоизточникът им е катаклизмът, но след това са задълбочени от травми-ращи житейски преживявания. Изследвайки промените на Земята през последните 20 000 години и начина, по който те са въздействали на човека, установих, че хората престават да се държат агресивно, когато се освободят от своята травма и възстановят историята си.

Вертикалната ос на съзнанието

За да обясним енергетиката на деветте мерения, трябва да преминем последователно по вертикалната  ос от първото до деветото. Най-ниското измерение (1D) е най-плътното, а най-високото (9D) е измерението с малка плътност. Нисшите измерения притежават по-малко пространство, горните - повече. Плътността се калява от гравитацията, която привлича светлината или re и ги превръща във форми. Разбирате колко ин-шо и плътно трябва да бъде кристалното желязно | 1D) в центъра на Земята.
Според науката центърът на Земята представлява огромно кристално желязно ядро, а железните кристали са два пъти по-плътни от останалите минерални кристали.
Второто измерение (2D) е сферата, разположена между кристала на желязното ядро и земната кора, например мантията . Второто измерение е по-плътно от третото, повърхността на Земята. В 3D сме плътни, докато 4D, царството на колективнаите мисли и чувства, които се излъчват от всички живи неща, няма плътност. Всички ние можем да почувстваме 4D и да участваме в него чрез споделянето на общи вярвания .
С издигането си в по-високите измерения - като например да бъдем в сърцето (5D) или да съществуваме в свещената геометрия (6D) - усещаме, че плътността на всяко следващо измерение нагоре по вертикалната ос е по-ниска, с повече пространство и е по-сложно и по-трудно за обяснение с думи. За да се издигнем в по-високите измерения, ние, хората, трябва да разширим себе си, а за да се спуснем в по-ниските измерения, трябва да се свием.
В третото, пространствено-времево измерение ние сме плътни и притежаваме пет сетива. Оставаме в своето царство благодарение на гравитацията. Гравитацията представлява фактора за плътността. Гравитацията съществува и в по-високите и по-ниските измерения и когато отидем на тези нива, нашата специфична гравитация се променя. Докато сме живи, тялото ни се намира в третото измерение, въпреки че редица функции на нашите енергийни системи се стимулират от първите две измерения, кристалното желязно ядро на ID и тектоничното или телурично царство на 2D. Стимулира ни и нивото на колективната мисъл от четвъртото измерение, понякога вероятно твърде много. Хората сме като шоколадова бисквитка-сандвич, с бял крем в средата, притиснати между плътните царства на Земята и мисловното и емоционално заредено царство на груповия ум, което се мени непрекъснато в зависимост от това, което влиза в него.
Ако трябва да бъда по-подробна, 2D е плътният свят на минералите и микробите и 2D е много по-бавно от нашия пулс, дишане или мисли. Второто измерение регулира всички автоматични процеси в нашето тяло, а здравето ни зависи напълно от резонанса ни с него. Резонанс означава, че нашите автономни процеси вибрират в хармония с 2D, което поддържа нашето физическо, съществуване в 3D. На свой ред, второто измерение представлява един вибриращ, пулсиращ, извиращ свят на невероятно сложни същества, които са източникът на нашия живот.

Фигура 2. Разгръщащата се структура на вертикалната ос на съзнанието. Адаптирана от "Плеядианската програма", Барбара Хенд Клоу.


Барбара и Джери Клоу

неделя, 8 януари 2012 г.

В търсене на съзнанието

Мнозина учени и техните поддръжници твърдят, че съзнанието  е вторичен продукт на мозъка....Съществува ли съзнание? Ако съществува, къде е ? В тялото? Извън него? Или е навсякъде? Къде е съзнанието?

Нека следната история ви помогне да намерите отговора.....

Представете си следната картина: публика и лектор пред нея. 
Лекторът казва на хората в публиката:
- Ако в този момент сте щастливи, моля, вдигнете дясната си ръка. Ако се чувствате нещастни, дори и малко, вдигнете лявата.
Повечето хора вдигат дясната - някои искрено, други от гордост.
- А сега - продължавам Лектора- моля онези, които се чувстват щастливи, да посочат щастието с показалеца на дясната ръка. Онези, които са нещастни, моля да посочат нещастието с показалеца на лявата ръка. Покажете ми къде се намира.
Всички започват да махат безцелно с пръст нагоре- надолу. После поглеждат към съседа си , който е също толкова объркан. Когато схванат идеята, започват да се смеят.

До колко е реално щастието? А нещастието?

Съществуват ли наистина?

Откритието, че не можете да посочите щастието или нещастието , показва, че не можете да локализирате съзнанието в триизмерното пространство. Защото триизмерното пространство се намира в съзнанието.

Преди време получих следното осъзнаване: Съзнанието е съвкупност от енергия, която направлява дейността на човешкия мозък......Според което излиза, че съзнанието не е вторичен продукт на мозъка....

Кой знае ........

Не спирайте да си спомняте кои сте наистина. 

От любов

....... ( не се чете :)))))

( провокирано от един разказ на Аджан Брам)