петък, 4 май 2012 г.

ЛАБИРИНТИТЕ КАТО НАЧИН ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 
Френският философ и художник Патрик Конти свързва топлогията и геометрията. Той разбира се, не е математик, въпреки че красивата му изложба "Генезис и геометрия на зиринта" (2002) демонстрира каква е ролята, която геометрията играе в нашето тяло. Все едно решението да е в задния ни двор. Лабиринтите съществуват през цялата древност и Конти отбелязва, че те са най-старият архетип, който свързва този свят с висшите измерения.
Лабиринтите представляват разгърнат топологичен възел и са пътища, по които можем да вървим - геометрия, основана на личното изживяване. Ако за миг се замислим за нашето раждане, 3D е като лабиринт, в който вървим пипнешком без ясна представа за посоката, без дори да знаем дали ще излезем от него, а когато се родим, дори не разполагаме с "Ръководство за потребителя". И въпреки това лабиринтът е идеалният път през хаоса на живота и освен това много наподобява на женската вулва. Влизайки и излизайки от неговия център, той е идеалният водач за откриването на нашия вътрешен Аз по време на новото раждане на съзнанието.

Много често когато хората влязат в лабиринт, имат силни духовни преживявания. Пътят води човека към своя център, който е вертикалната ос, свързваща и деветте измерения. Ако някога сте влизали в лабиринт, си спомнете как сте лъкатушили и сте се въртели в кръг, и след това сте тръгвали в обратната посока, като най-трудното обръщане е в центъра. Докато се лутаме и обръщаме в този сложен възел, умът и тялото се издигат над дуализма. Често в окото на ума се появяват символи, които пробуждат клетъчната памет за геометрията, която поддържа формата на нашето тяло. Тези символи вибрират с много сложни геометрични фигури и докато тялото се движи по пътя, геометричните фигури вибрират и със звукови вълни. Можете да усетите пеенето на Земята, което ви прави едно цяло с вечното знание.
Древните лабиринти често са били разположени в свещените места - местата, на които телуричната енергия е била много силна, като например Тинтагел близо до Корнуол, откъдето според някои древни предания крал Артур е управлявал Камелот. Лабиринтите могат да се открият под формата на мозайки на пода в църквите, като например в Шартр, където отбелязват пътищата на силните енергийни конфигурации на Земята. В средните векове поклонниците обикаляли в лабиринта на Шартр, докато над тях църковният хор изпълнявал свещена музика. Лабиринтите всмукват висшите измерения директно в пътищата на 2D.


            Египетски възел, сма, показващ как сърцето обединява Горен и Долен Египет.

Конти говори за един класически египетски възел, сма, който е открит върху едната страна на фараонския трон. (Винаги съм се чудила за този факт, когато бях в Египет.) Оста на този възел е човешкото сърце, излизаща от трахеалната колона в центъра.  Възелът, завързан върху трахеята, обединява Горен и Долен Египет, което разрешава дуализма и отваря потока за мъдростта на сърцето. Този поток оплодява Земята и поддържа и умножава живите същества, които можете да видите символизирани от стъблата, които показват свързването на растенията. Стъблата са въжета, които излизат от 6D, което показва как се осъществява репликацията на растенията от формите на висшата идея, един идеален образ на морфогенетичното поле. Сма обединява сърцето с дъха на живота, което учи всеки човек да диша свещения дъх заедно с фараона, който ги води. Възелът е съставен от две въжета, вместо от едно, което означава, че е било постигнато обединение на Горен и Долен Египет. Сма представлява мощно разрешаване на дуализма.
За Конти лабиринтът е възелът, който олицетворява цялото, същностната природа на опита. Оста на лабиринта е волята или способността да се материализира, докато въжетата създават формата. За мен лабиринтът ни движи в многоизмерното пространство, докато вървим в него върху свещената земя, променя посоките и влиза и излиза от вертикалната ос. С нашето тяло в 3D можем да очертаем неговия модел, геометрията на първичното единство -един от великите начини да открием своя път през лабиринта на живота. Можем да открием пътя на сърцето, ако вървим осъзнато по своите пътища в 3D.
Предстои да се запознаем с една научна теория, която в действителност свързва 5D с 6D, което ни помага да си представим как морфологичните полета на 6D, идеалните форми, които възпроизвеждат жизнените форми в 3D, се грижат за нашето тяло и да разберем откъде идват всички тези полета.

"Алхимия на деветте измерения" - Барбара и Джери Клоу