четвъртък, 22 март 2012 г.

ЗНАНИЯТА ЗА ЗВЕЗДИТЕ И ЛЮБОВТА


Петото измерение е светлина. 
С други думи, то е полето на целия спектър на ЕМ лъчение и ние сме включени по мистериозен начин в това поле. Когато влезем във фините полета - от 5D до 9D - плеядианците казват, че всяко от висшите измерения има свой дом в звездите и поддържа различни аспекти на земното поле. В течение на хиляди години хората са познавали реалността с помощта на митологията, историите за звездите или звездната наука. Модерният свят е изгубил тази обратна връзка, която е източникът на богатите древни традиции. Знанията за звездите са първобитният мост към висшите измерения.
Звездите са клетките на галактиките, също като клетките в нашето тяло. Звездното познание събужда отново "клетъчната памет", паметта в нашите клетки, кодирана със светлина. Ние наистина можем да почувстваме, че живеем в друго време и на друго място, като например на Плеядите или в Древен Египет. До клетъчната памет може да се достигне с разказване на приказки и това е причината някои от най-великите разказвачи на истории да пеят, да разказват напевно, да свирят на собственото си тяло като на инструмент. 
Ако не стимулираме ЕМ на нашата нервна система, спомените ни атрофират. Древните са се взирали в звездите и са се вслушвали в тяхното пеене. Изглежда, че ние сме изгубили тази нишка към Божествения разум, въпреки че това не е така. Само преди сто години Ван Гог нарисува звездите в нощното небе като въртящи се галактически спирали от светлина. Вечните записи на звездното познание се събуждат в съответствие с циклите от светлина, което се случва точно сега.
Протоните на Земята имат свои двойки в звездите, с които поддържат редовна връзка. Тези изгубени близнаци се връщат с гама лъчите. Слушаме музиката на сферите в небето. 
Не сме се изгубили и не сме изоставени, просто се събуждаме!!!!!!!!
Като лаборатория на Алциона, Земята е мястото, на което любовта може да се преживее физически. Енергията в нашето индивидуално лечебно поле е правопропорционална на любовта в сърцето ни и ние привличаме своите партньори от Плеядите, като разширяваме сърцето си. Както казват плеядианците, нашето ЕМ поле им позволява да актуализират себе си в нашия свят. Най-мощната сила, която ние, хората, излъчваме, са нашите оргазмени честоти по време на секса. Майте казват, че оргазмът на хората движи Галактическия център! Това може да ви се струва налудничаво, въпреки че като се замислим за вертикалната ос, преминаваща през измеренията, енергията, до която достигаме, е от най-чист вид. 
 Галактическият център еманира свещеното време, след това измеренията се въртят от центъра, а ние се разполагаме върху вертикалната ос. 
Най-светите Учители сочат, че можем да постигнем просветление просто като бъдем обичани. Единствената гричина да изследваме измеренията след 5D е за да разширим и разпрострем своята любов и в по-висшите изменения, което е забавно. Шестото измерение (6D) съдържа формите на 3D. 
7D събужда клетъчната памет с помощта на звука. 8D е Бог. A 9D върти циклите на времето. 
Висшите измерения свързват 5D с Божествения източник, а след това 5D излъчва тази любов надолу към по-ниските измерения. Петото измерение е центърът на вертикалната ос, така както нашето сърце е центърът на тялото. Можете да възприемете всяко едно от тези полета, като се изкачите по вертикалната ос, а другият вариант е просто да се потопите в любовта в нашия великолепен материален свят. В края на краищата, любовта е пълният честотен обхват на Вселената. Ако изберете този път, пътя на сърцето, Земята е лабиринт с пътища, достигащи до центъра и връщащи се обратно. Можете да вървите по пътищата, да се срещате с други хора и да ги обливате със своята любов, просто като разширявате своето поле. Ако вашият център е сърцето, животът е време, през което търсите други хора, които да дарите с любовта си. Единственият начин да се познае любовта, е тя да се изживее, което намесва и плеядианците. Много търсещи искат да познаят самата Вселена. Можете да го направите и вие с помощта на любовта.

из  Алхимия на деветте измерения, Барбара и Джери Клоу

неделя, 11 март 2012 г.

Пето измерение (според Плеядинците)

Петото измерение (5D) е царството на Светлината, чийто център е в сърцето на човека. То резонира с биологичните създания и растения на Земята. За хората честотата на вибриране на Светлината се нарича самадхи, постижимата за човека опитност, при която той контактува с Божественото.
Според плеядианците, Пазителите на 5D са същества от Плеядите, звездна система, разположена в съзвездието Телец, големия бик в небето. За последните поне 40 000 години плеядианците са предци на голям брой първобитни племена на Земята, както се посочва от няколко специалисти по праистория. Описанието на това измерение от плеядианците, както и неговата връзка със Земята, е слисващо.
Те твърдят, че една голяма спирала от звездна светлина от Плеядите е достигнала до нашето Слънце и Слънцето е осмата от големите звезди на Плеядите. Генераторът на спиралата е Алционe, централната звезда на Плеядите, когато се гледа от Земята. Според астрономията това изглежда странно, въпреки че някои астрономи и древните гърци описват същата спираловидна геометрия на светлината между Плеядите и Слънцето. Лечител от майте, Хунбац Мен, е писал за тази система, защото тя е основата на "Дългото броене" в календара на майте. По някакъв начин чрез тази система плеядианците имат голямо влияние върху Земята, сякаш когато настъпят важни моменти, като края на календара на майте например, те се плъзгат в нашия свят чрез тази морска спирала 
Според Сатя в "Плеядианската програма", както и според Хунбац Мен, нашата Слънчева система се пробужда от един светлинен пояс, "фотонния пояс", който видоизменя атмосферата на Земята. Към настоящия момент, когато календарът на майте организира пробуждането на Земята, плеядианците се настройват към нашата Слънчева система и ни обновяват с последните новини от Алционе. Сякаш мистериозната звездна спирала е комуникационна система. Като един от получателите на новини от плеядианците съм установила, че фотонният пояс добива смисъл в светлината на някои от откритията на квантовата механика (КМ). Тук ще разгледаме новата физика от перспективата на 5D, след като преди малко анализирахме нейните 4D аспекти в предишната глава.
Фотоните са елементарните частици светлина, вибриращи с честотните вълни, които носят пълния спектър на електромагнитното (ЕМ) излъчване от най-ниските честотни вълни до гама лъчите. Високочестотните фотони притежават повече енергия от тези с ниска честота, и до нашата Слънчева система достига необичайно голямо количество високочестотни фотони. От 90-те години на XX век (и особено през 1998 г.) до Слънчевата система достигат вълни от много мощни гама лъчи, които вероятно са много по-интензивни в сравнение с потоците от миналото. Ние притежаваме техниката, с която да ги засичаме, едва от няколко години, въпреки че е възможно да съществува някакво нарастване на интензивността, което да е свързано с мистериозния фотонен пояс.
В началото на 2003 г. астрономите установиха, че силното гама лъчение идва от хипернови, извънредно големи супернови. Според КМ фотоните се разделят на двойки и пътуват самостоятелно в космическото пространство, въпреки че все още могат да комуникират помежду си, без значение колко далеч едни от други се движат. В някакво отношение фотоните притежават съзнание. Това пробуждане от високоенергийното гама лъчение трябва да засили честотните обхвати в нашия ум. Гама лъчите са енергия от най-висшия порядък, който познаваме, което означава, че наистина говорим за самото съзнание.
Плеядианците казват, че изригванията от гама лъчи превръщат хората в ясновидци, които заедно с това осъзнават и деветте измерения. Казват също така, че съществуват разумни същества в 5D, които се нуждаят от ЕМ полета в 3D, за да се видят. Три пъти съм виждала как "плеядианците гледат себе си". Бяха малки, сияйни, светещи същества, които накараха сърцето ми да забие по-бързо. В един следобед на 1985 г. една тяхна група часове наред блещукаше на един мой семинар в Санта Фе. Казват, че ущдват в нашето измерение, за да ни вдъхновят да станем чители на любовта.
Любовта подхранва биологичния живот, разума на сърцето, сила, която е по-голяма от нашия ум, който само екранира честотите, затруднявайки техния достъп до нас. Насърчават ни да изпразним ума, когато медитираме, за да отстраним този екран, който отвлича вниманието ни. Когато го изчистим, потъваме в тъмния вътрешен лабиринт, съставен от пътищата на сърцето ни. За разлика от 4D, в 5D не съществуват противоположности. Мислите се носят по-бързо от светлината, въпреки че любовта пътува по-бързо и от мисълта. Това ни позволява да познаем нашите сродни души и онези Велики същества, като Христос, Мохамед и Буда, които пристигат на Земята, за да излъчват светлина с висока честота. Тази светлина вибрира с Божествена иманентност, а нашата реакция към нея се нарича Божия благодат.
Според плеядианците Земята е лабораторията на Алционе, а Алционе е Библиотеката на Земята. "Плеядианс-ката програма" и настоящата книга са записи от библиотеката на Алциона. В Млечния път се посява една нова свещена култура, хармоничната биология, тъй като нашата Слънчева система се е върнала в ключово място от своята орбита в галактиката.6 Когато Слънчевата система е била на същото това място преди около 225-250 милиона години, Земята е била избрана (защото в полето си съдържа деветте измерения) да бъде лабораторията, в която ще се развива биологичният живот за Млечния път. Плеядианците казват, че новата биология на Земята ще бъде разпръсната в галактиката на 21.12.2012 г., както глухарчето пръска своите семена от порива на вятъра. Към звездите ще полети единствено живот, който вибрира и в деветте измерения.
Заселването на галактиката ще бъде едно екстатично облекчаване на Земята, подобно на Шива, който танцува със Земята в галактиката. Голям брой експерименти на Земята подготвят хората за почитане на галактическите биологични закони. Това, което всеки генетик прави с ДНК например, показва дали той уважава и почита живота или не. В Млечния път Божественото е влязло в нашето измерение най-напред чрез звука и затова в Библията се казва: "В началото беше Словото." Законите на хармонията са духовната наука, която е по-велика от материалистическата наука. Тези закони са основата на останалата част от книгата, тъй като материалистическата наука никога няма да обясни или да разбере петте висши измерения. Материалистическата наука обяснява много добре материалния свят и освен това изследва по блестящ начин редица фактори в природата, които по същество принадлежат на по-висшите измерения.
Ето затова се опитвам да определя наука за всяко от измеренията. Днешните времена са рог на изобилието за вълнуващи открития. За духовната наука галактиките са живи същества, които населяват Вселената и й придават структура, също както ние правим със Земята.

из"Алхимия на деветте измерения", Барбара и Джери Клоу

четвъртък, 1 март 2012 г.

ДУАЛИЗМЪТ И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ (през призмата на НСР)


  • Първата двойка противоположности е Аз/другият. Когато този проблем се разглежда дуалистично, основната задача е да си спасиш кожата. Подкрепяш всичко, което НСР прави или иска. Ако избереш да обединиш противоположностите на Аз и другия, като наблюдаваш актьорите в драмата, е лесно да забележиш кой какво печели и как те тероризират другата страна, за да утвърдят себе си. Всяка от страните ще направи всичко възможно, за да постигне своите цели и да победи другата страна.
  •   Втората двойка противоположности е заземяване/освобождаване. Когато към нея се подходи дуалистично, целта е да се направят колкото се може повече пари. Стремите се да откриете всяка възможност, за да спечелите, да ядете, пиете и да се веселите. Ако обедините противоположностите заземяване и освобождаване в единство, целта е откриването на начин да разширите своето разбиране за потребностите и желанията на така наречения "враг" и вие насърчавате хората да разберат, че губят всички, освен Елитът.
  • Третата двойка е интегриране в ЗО/интегриране с духа. Когато към нея се подходи дуалистично, гледането на примерно ТВ се превръща в мания, а да се формират собствени истински убеждения и чувства или да се чувстват духовните стремежи на "врага" е невъзможно. По време на вихър медиите винаги са дуалистични. Ако обедините противоположностите на интегриране в 3D и интегриране с духа в единство, наблюдаването на драмата е нещо ценно за вас, защото хората са платили голяма цена за нейното създаване. Това е Големият филм и когато носите дълбоко в сърцето си цялата драма и всички нейни актьори, това ви осигурява пространството и енергията, които са ви необходими, за да се събудите насред нея - да се осъзнаете. Величествените тайни се разкриват, когато на повърхността излезе скритата омраза, въпреки че какво ще стане, ако никой не я види?
  • Четвъртата двойка е чувство/власт. Когато към нея се подходи дуалистично, изживяването на гнева,осъждането, болката се превръща в маниакална необходимост. Вие се нуждаете от него като от дрога. Залепени за телевизора, поглъщате жадно победите или катастрофите като кулминацията на деня - бомбардировката не спира! Ако обедините противоположностите в единство, всеки ден ще се вглеждате дълбоко в себе си, търсейки онези свои части, които са предизвикали драмата. Откриването на своя собствен "диктатор вътре в себе си" ще ви помогне да овладеете мощните мелези, които ръмжат и се зъбят на световната сцена.
  • Петата двойка противоположности е създаване/даване. Когато подхождате към нея дуалистично, вашето желание е да вземете участие в пиесата. Искате да се биете с лошите.  Ако обедините противоположностите даване-създаване, виждате фантастичните градивни сили, които се проявяват по време на големи конфликти и състраданието се превръща в начин на живот. Когато великата драма поставя на карта живота на хората, сърцето се изпълва със скръб. Преди много време е имало по-добър начин и ние може отново да го открием. Блокирането на творческите сили винаги поражда агресивността на хората. Вместо произведения на изкуството разполагаме с мъртви тела.
  • Шестата двойка противоположности е да си тук и сега/блаженство. Когато подхождаме дуалистично към нея, драмата е всичко за вас, а вихърът ви кара да изпаднете в екстаз. Ако обедините противоположностите в единство, започвате да възприемате своята роля в световните събития и това ви отваря очите. Можете да видите хронологията на подобни събития и играчите, които участват в тях, сякаш се завръщат от миналите си прераждания, за да получат още един шанс. И те се връщат! Може би ако хората видят с ясно и чисто сърце начина, по който процесът се осъществява във времето, противопоставянето на религиите и масовите трагични събития ще станат невъзможни в бъдеще.
                             Това е само една гледна точка....КАКВА Е ВАШАТА?

Животът като шоколадова бисквитка


   Всеки от нас е като шоколадова бисквитка-сандвич с бял крем по средата, притиснат между плътния свят на Земята и емоционално и мисловно заредения свят на колективния ум. Четвъртото измерение се мени постоянно в съответствие с това, което се включва в него. За повечето от нас 3D е арена с високи заряди, защото тялото ни в 3D се намира в сандвича между магнетизма на 2D и електрическите сили на 4D отгоре.
  Чрез отношенията в 3D можем да чувстваме какво се проявява в нашия свят и да познаваме себе си в своя живот. Колелото на дванадесетте, разделено на шест двойки противоположности , е най-добрият инструмент, който съм срещала за установяване на начина, по който чувствата на 4D влияят върху нашата активност. То ни учи как да тълкуваме своите полета или как да използваме саморефлексията. Използването на Колелото ни сочи дали сме балансирани или не, отчитайки всеки модел в живота. Когато сте балансирани, вие сте в 3D или сте заземени. Четвъртото измерение създава енергия, защото вибрира много по-бързо от 3D и непрекъснато я разделя. Затова трябва непрекъснато да се стремите да бъдете здраво стъпили на земята, особено по време на вихри като този, предизвикан от 11.09.2001 г.
Днешните времена са като да бъдеш застигнат от торнадо и да не знаеш накъде да бягаш. Джордж У. Буш и неговите последователи предизвикаха толкова бързи промени на разнообразни фронтове, че американците през повечето време са без твърда почва под краката си. Да живееш в САЩ, е като да живееш в ускорител на елементарни частици! :))))) Хората се страхуват, докато са подхвърляни насам-натам от бързоразвиващи се събития, с които дори не са свързани. Колелото на дванадесетте коригира дисба-лансите и ни помага да се превърнем в остров на покоя насред разразяващата се буря. Учи ни как да пренебрегваме безспирните заговори, организирани от господарите на Елита.
  Може би сте заети с важни лични проблеми, като например да запазите усещането си за личен комфорт в началото на някоя нова връзка, и политиката може да ви се струва твърде далечна и чужда. Повечето хора обаче не могат да избягат от колективните проблеми, които ще оформят целия XXI век. Вихърът засмуква всеки от нас и всеки от нас трябва да избере страна. Ако сте американец, сте част от дуализма, ако мислите, че Джордж Буш е добрият, а Осама бин Ладен и Саддам Хюсейн са лошите, и обратно. Изпитването на подобни чувства ви прави гневни, кара ви да осъждате и да се страхувате, което блокира финото съзнание. Ако сте на едната или другата страна, пропускате да видите своята роля в грандиозната и завладяваща драма, която се разгръща.
   Историята за начина, по който световните религии заговорничат с Глобалния елит през епохата на Рибите, за да установят контрол върху света, е крайно удивителна. Ако достатъчно голям брой от нас я разберат, можем да си върнем нашето измерение от Елита. В момента всеки от нас има избор: или да продължи да не осъзнава и да бъде засмукан във вихъра на 4D, или да започне да осъзнава и да създаде един нов свят в 3D. Ако изберете да сте осъзнати в 3D, можете да следвате знаците на многоизмерността и да не позволите да се превърнете в пионка на 4D.
  Тук не става дума за ролите, които хората играят. Става въпрос за това накъде е насочено вашето съзнание. Можете да играете ролята на активист на антивоенно движение или на пилот на бомбардировач и на пръв поглед изглежда, че сте на едната или другата страна. Ако сте балансирани и анализирате собствените си действия обаче, създавате нови възможности в полето благодарение на честотите, които излъчвате. Това може да попречи на Елита, чиито любими отчети за постигнатите резултати са бойните полета и броят на жертвите в моргите. С наближаването на епохата на Водолея Елитът замисля нов велик план - Новия световен ред - установяване на контрол върху целия свят. Вие сте суверенът на 3D, когато сте осъзнати и създавате нови възможности или нов дневен ред. Тогава силите на измеренията текат през тялото ви и вие знаете как наистина е живял Христос в началото на епохата на Рибите или Мохамед, шестстотин години по-късно и как живеят някои Велики учители в момента.
  Каква всъщност е разликата между реалността на дуализма и реалността на противоположностите? Когато двете страни на проблема се намират в отношение на противоположност, те свързват различни измерения и разширяват възможностите.
Дуалистичната реалност разкъсва проблема, така че едната страна не признава правото на съществуване на другата - например палестинците и евреите в Израел, където всяка от страните е манипулирана и убеждавана да напада всеки ден другата. Понеже тези религии са разделени, Елитът насърчава задълбочаването на различията между техните доктрини, като в същото време прави пари от продажбите на оръжие. Нищо от това не струва колкото човешкия живот. Елитът е организирал нещата така, че да прави купища пари. Същото можете да правите и вие, ако инвестирате в производството на оръжие. Но ако им дадете своите пари, ще подкрепите Елита. Дуалистичната среда унищожава разума и добротата, а инвестирането в насилие е самоубийствено.


Барбара и Джери Клоу