понеделник, 2 юли 2012 г.

Петте споразумения


Първо споразумение: Бъди безгрешен в словото си
„Винаги, когато чуем мнение и му повярваме, ние сключваме споразумение и то става част от мирогледа ни… Да бъдеш безгрешен означава да не вървиш срещу самия себе си. Когато си безгрешен, поемаш отговорността за действията си, но не се съдиш или виниш… Да бъдеш безгрешен в словото си означава да не използваш словото срещу себе си. Използваме словото, за да ругаем, да обвиняваме, да намираме виновни, да унищожаваме. Ако се разгневя и чрез словото си ви изпратя цялата си емоционална отрова, аз използвам словото срещу самия себе си.“

Второ споразумение: Не приемай нищо лично
“Аз не се интересувам от вашата преценка за моята личност и мнението ви не ме засяга.  Не, не го приемам лично. Каквото и да мислите, каквото и да чувствате, знам, че това си е ваш проблем, а не мой. Така виждате света. Не е нищо лично, защото се занимавате със себе си, не с мен. Другите ще имат свое мнение в съгласие със своята система от вярвания, така че онова, което мислят, всъщност не се отнася до мен, а до самите тях.”

Трето споразумение: Не прави предположения
„Предполагаме, че всички възприемат живота като нас. Предполагаме, че другите мислят, чувстват, преценяват и обиждат като нас… Ние правим предположения и за себе си и това поражда много вътрешни конфликти.“

„Целият свят на контрол между хората е свързан с правенето на предположения и приемането на нещата лично… Тъй като се боим да поискаме изясняване на нещата, правим предположения и вярваме, че сме прави в заключенията си; после защитаваме предположенията си и се опитваме да изкараме другите виновни.“

Четвърто споразумение: Винаги прави най-доброто, на което си способен
„Когато винаги правите най-доброто по силите си, вие действате. Да правиш най-доброто, на което си способен, означава да предприемаш нещо, защото го обичаш, а не защото очакваш отплата… В главата ти може да има много велики идеи, но промяната идва единствено с действието. „

„Кажете „не“, когато искате да кажете „не“, и „да“, когато желаете да кажете „да“. Вие имате правото да бъдете самите себе си. А ще бъдете самите себе си, само когато правите най-доброто, на което сте способни. Не ви е необходимо познание или велики философски концепции. Не ви е необходимо другите да ви приемат.“


Пето споразумение: Бъди скептичен, но се научи да слушаш
„Знаете, че хората говорят със символи, а символите не са истина. Символите са истина само тогава, когато се съгласяваме с тях, но не и защото такава е действителната им същност… Когато се научите да слушате, разбирате значението на символите, които хората използват; разбирате историята им и комуникацията се подобрява значително.“

 дон Мигел Руис и дон Хосе Руис

вторник, 5 юни 2012 г.

Разбиране. Его.


Всички желаят да са щастливи, стремейки се към цели, които самите те са си набелязали. В моментите когато решат, че са ги постигнали, стигат и до усещането за неудовлетвореност. Някои се отчайват и се отказват. И оценяват светът като лош. Други набелязват следващите стъпки и продължават напред. Но изпитват съмнения, изграждайки оценъчни равносметки. Трети - актуализират достигнатото и също продължават. И се лутат между собсвените си актуализации и оценъчни въпроси. В крайна сметка всички стигат до извода, че щастието е изцяло вътрешно състояние, че да сме щастливи означава да постигнем вътрешна хармония, да открием себе си, без да даваме оценка на каквото и да е.
Онова, което ни кара да определяме случващото се като „добро" или „лошо" сме самите ние. Въз основа на наученото от родители, общество, социална среда и най-вече  - собствения ни опит, сами решаваме кое ни допада и кое не. Едното оценяваме като добре, другото като зле. Запечатваме и фиксираме тези „образци" в паметта си и всяка една ситуация съотнасяме спрямо тях. Решаваме, че това е нашата истина и без да се усетим започваме нейната защита пред другите, мъчейки се на всяка цена да ги убедим, че тази истина е всеобща. За онези, които ни повярват, правим положителна оценка, защото ни карат да се чувстваме важни и значими. Другите - които не приемат - отстраняваме от обкръжението си и дори оценяваме като врагове - те не са съгласни с нещата, които на нас ни харесват. Онова желание да докажем истинността на оценки, които ние сме направили и те да бъдат приети от другите, наричаме Его. Важен момент в осъзнаването на Егото е анализа, че в един момент, това желание за доказване и важност пред другите ни завладява и започва да контролира живота ни. Тоест, вместо ние да контролираме това си желание, то - оформено като самостоятелна индивидуалност от самите нас -ни контролира. Създадено веднъж по този начин, то започва само да изгражда и защити срещу всяко несъгласие или нарушение на неговата стабилност. Това ни харесва, защото си имаме защитник и... започваме да му „отпускаме" все повече правомощия - изграждане на още повече защити и стени и елиминиране на още повече несъгласни с нас. Това временно ни кара да се чувстваме спокойни, защитени и сигурни в... самотата си. Започваме да „даваме" допълнителни правомощия и така в един момент придаваме Его-смисъл на всичко, което ни заобикаля. Завъртели се веднъж в този порочен кръг, издигаме огромни стени около себе си, докато един ден... не осъзнаем, че ни липсва свобода. И започваме да търсим причината - някъде там - зад стените, които сме изградили. Илюзията, че стените са си наши, не ни позволява да ги съборим. Пристъпваме към това да обвиним другите, че не са приели нашето изначално желание за истинност и доказване. Те са виновни!
Кой създаде това желание? Кой му даде правомощия? Кой му се подчини, когато то самостоятелно започна да гради стените на защитите? Кой сформира този ЕГО-СМИСЪЛ за света около вас? Другите ли? Дори с риск да ме отхвърлите и игнорирате, или да изградите още един ред тухли на вашата стена, ще ви кажа: Не съм съгласен!
Ние сме създали това желание, ние сме му дали властта да ни владее и естествено пак ние сме тези, които можем и да му я отнемем. Да „овладеем" властта на Егото е да осъзнаем, че то е това, което ни филтрира и придава друг оттенък на действителността. Тоест предопределя начина ни на виждане. Чашата с вода не е нито наполовина пълна, нито наполовина празна. В нея просто има вода. Ние сме тези, които оценяват, дават Его-мисъл на факта, че в чашата има вода. Тоест можем да сме щастливи, ако изберем да бъдем такива, ако сформираме в себе си този Его-смисъл.
Приучаваме се да бъдем щастливи с онова, което съществува около нас. Вместо да живеем в непрекъснато очакване съдбата да ни дари с нещо особено, приемаме да видим красивото небе, приемаме въодушевлението от предизвикателството на неизвестното, приемаме светът такъв, какъвто е. Без оценки, без сравнения, без предположения. Търсещи себе си и хармонията на света в самите себе си. Това, което търсим, това и ще намерим...
Ние сме склонни да правим предположения за всичко. Проблемът с предположенията е, че вярваме в истинността им. Можем да се закълнем в тяхната реалност. Правим предположение за действията и мислите на другите - приемаме го лично - после ги обвиняваме и им изпращаме емоционална отрова чрез словото си. Затова винаги, когато правим предположения, си търсим белята. Правим предположение, разбираме нещо неправилно, приемаме го лично и в крайна сметка от нищо и никакво създаваме истинска драма.

Дон Мигел Руис "Четирите споразумения"

петък, 4 май 2012 г.

ЛАБИРИНТИТЕ КАТО НАЧИН ЗА ВЛИЗАНЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

 
Френският философ и художник Патрик Конти свързва топлогията и геометрията. Той разбира се, не е математик, въпреки че красивата му изложба "Генезис и геометрия на зиринта" (2002) демонстрира каква е ролята, която геометрията играе в нашето тяло. Все едно решението да е в задния ни двор. Лабиринтите съществуват през цялата древност и Конти отбелязва, че те са най-старият архетип, който свързва този свят с висшите измерения.
Лабиринтите представляват разгърнат топологичен възел и са пътища, по които можем да вървим - геометрия, основана на личното изживяване. Ако за миг се замислим за нашето раждане, 3D е като лабиринт, в който вървим пипнешком без ясна представа за посоката, без дори да знаем дали ще излезем от него, а когато се родим, дори не разполагаме с "Ръководство за потребителя". И въпреки това лабиринтът е идеалният път през хаоса на живота и освен това много наподобява на женската вулва. Влизайки и излизайки от неговия център, той е идеалният водач за откриването на нашия вътрешен Аз по време на новото раждане на съзнанието.

Много често когато хората влязат в лабиринт, имат силни духовни преживявания. Пътят води човека към своя център, който е вертикалната ос, свързваща и деветте измерения. Ако някога сте влизали в лабиринт, си спомнете как сте лъкатушили и сте се въртели в кръг, и след това сте тръгвали в обратната посока, като най-трудното обръщане е в центъра. Докато се лутаме и обръщаме в този сложен възел, умът и тялото се издигат над дуализма. Често в окото на ума се появяват символи, които пробуждат клетъчната памет за геометрията, която поддържа формата на нашето тяло. Тези символи вибрират с много сложни геометрични фигури и докато тялото се движи по пътя, геометричните фигури вибрират и със звукови вълни. Можете да усетите пеенето на Земята, което ви прави едно цяло с вечното знание.
Древните лабиринти често са били разположени в свещените места - местата, на които телуричната енергия е била много силна, като например Тинтагел близо до Корнуол, откъдето според някои древни предания крал Артур е управлявал Камелот. Лабиринтите могат да се открият под формата на мозайки на пода в църквите, като например в Шартр, където отбелязват пътищата на силните енергийни конфигурации на Земята. В средните векове поклонниците обикаляли в лабиринта на Шартр, докато над тях църковният хор изпълнявал свещена музика. Лабиринтите всмукват висшите измерения директно в пътищата на 2D.


            Египетски възел, сма, показващ как сърцето обединява Горен и Долен Египет.

Конти говори за един класически египетски възел, сма, който е открит върху едната страна на фараонския трон. (Винаги съм се чудила за този факт, когато бях в Египет.) Оста на този възел е човешкото сърце, излизаща от трахеалната колона в центъра.  Възелът, завързан върху трахеята, обединява Горен и Долен Египет, което разрешава дуализма и отваря потока за мъдростта на сърцето. Този поток оплодява Земята и поддържа и умножава живите същества, които можете да видите символизирани от стъблата, които показват свързването на растенията. Стъблата са въжета, които излизат от 6D, което показва как се осъществява репликацията на растенията от формите на висшата идея, един идеален образ на морфогенетичното поле. Сма обединява сърцето с дъха на живота, което учи всеки човек да диша свещения дъх заедно с фараона, който ги води. Възелът е съставен от две въжета, вместо от едно, което означава, че е било постигнато обединение на Горен и Долен Египет. Сма представлява мощно разрешаване на дуализма.
За Конти лабиринтът е възелът, който олицетворява цялото, същностната природа на опита. Оста на лабиринта е волята или способността да се материализира, докато въжетата създават формата. За мен лабиринтът ни движи в многоизмерното пространство, докато вървим в него върху свещената земя, променя посоките и влиза и излиза от вертикалната ос. С нашето тяло в 3D можем да очертаем неговия модел, геометрията на първичното единство -един от великите начини да открием своя път през лабиринта на живота. Можем да открием пътя на сърцето, ако вървим осъзнато по своите пътища в 3D.
Предстои да се запознаем с една научна теория, която в действителност свързва 5D с 6D, което ни помага да си представим как морфологичните полета на 6D, идеалните форми, които възпроизвеждат жизнените форми в 3D, се грижат за нашето тяло и да разберем откъде идват всички тези полета.

"Алхимия на деветте измерения" - Барбара и Джери Клоу

вторник, 10 април 2012 г.

НАУКАТА НА ПЕТОТО ИЗМЕРЕНИЕ (според Плеядинците)

Науката за петото измерение е ексцентрична и възхитителна. Започвам с топологията, математиката на съответствията и последователността. С изкачването ни в по-висшите измерения изследваме феномените с помощта на алхимията на Богинята. Правилата на алхимията на Богинята са: нещата трябва да са забавни и ясни, а не забулени и смътни. И да са вълнуващи, а не да ни приспиват.

Моят стандарт в опитите ми да определя наука за всяко от измеренията е, че всяка система трябва да има преки резултати в съответното й измерение и да има малко значение за останалите измерения. Науката за едно измерение никога не изключва науките за по-висшите или по нисшите измерения. Квантовата механика на 4D например, не измества Нютоновата физика на 3D. Когато физикът Макс Планк въвежда КМ през 1900 г., като представя своята теория за законите на енергийното излъчване (прекъснатата Вселена), той се страхувал, че тя ще подкопае основите на Нютоновата физика. Не е станало така, тъй като квантовият свят е просто микрокосмическият възглед. Имахме нужда от погледа на KM/4D дори само заради факта, че чрез него можем да открием 5D, измерението, в което материята се обединява. Това обединяване добива по-ясен смисъл, когато знаете по какъв начин 4D разделя материята.
Когато се заемаме с висшите пет измерения, трябва да разширим ума си. За да помогнем на своите ученици, помолихме Майкъл Стърнс да композира музика, която резонира с девет честотни нива. В противен случай може да се окаже наистина много трудно да се доловят високите и ниските честоти. Някои от учениците срещнаха големи затруднения в опита си да резонират с кристалното желязно ядро, тъй като то вибрира с 40 херца. Едно нещо е сигурно: за да достигнем до висшите нива, трябва да разберем изцяло нивата, в които живеем. Полезно е да схващаме всяко от нивата като разположено в една равнина - девет плоски области, които се разгръщат от центъра навън в кръгова безкрайност 
 Космолозите вярват, че Вселената е плоска, докато пространството е извито. Може би за някои читатели ще е трудно да схванат концепцията за измеренията като цяло, докато не разгледат и деветте измерения и след това не сглобят нещата в една цялостна картина.


 Фигура : Деветте измерения като полета, лежащи в една равнивнина, които се разширяват безкрайно навън от вертикалната ос.

Топологията или теорията за възлите - математиката на съответствието и последователността - е свързана с петото измерения във всички отношения. Математиката е силно структуриран език, който свързва висшия порядък с нещата. Най-общо казано, всички форми на математиката са 5D, защото математиката се стреми да открие връзките между сложните неща. Специалитетът на топологията е откриването на формули за описване на възлите, които в последна сметка създават нещата в 3D. Тя изучава местата
зъзлите), където висшият порядък влиза в нашето измерение. Възлите са местата, където нишките пресичат една ос, струните, които образуват възлите, идват от някакво друго място. Това е една картина за Вселената, която я представя като равна тъкан, образувана от възли, като ориенталски килим. Топологията е наука, която изследва форми от други места, преплитащи се по начини, които могат да се установят.
Тополозите се занимават с нещо, което може да се установи, тъй като техните формули са получавали многобройни експериментални потвърждения. Топологията стои зад всички видове биологични експерименти, като например манипулирането на ДНК и клонирането, това, което аз наричам "биологията на Франкенщайн". Тя е и една много странна изследователска област - тополозите разбират алгебрата, която стои в основата на техните открития, но не и геометрията. Повечето хора мислят или алгебрично, или геометрично. Аз мисля геометрично и обичам топологията в 5D, защото тя ни отвежда в лабиринтите, както ще видите след малко.
Възлите се образуват от преплитането на нишките и могат да са по-хлабави или по-стегнати, точно както възлите, които всеки от нас връзва и развръзва на връзките на обувките си, например. Можете ли да си спомните магическия момент, когато за първи път сте си вързали връзките на обувките? За мен това беше един мистичен момент. Е, тополозите прекарват времето си в създаване на формули, описващи дължини, дупки, примки и криви на възлите. Ако нишките бъдат проследени до тяхното начало, за мен става очевидна геометрията, която стои в основата на възлите, 6D, въпреки че свързването на геометрията и топологията чрез формули ще изисква написването на цели томове с формули и изчисления. Използвайки топологията като инструмент за визуализация и структуриране, аз успявам да си представя възлите, вибриращи с ЕМ честоти. Физиката на стринговете* приема, че елементарните частици не са точки, а "миниатюрни, едноизмерни влакна, нещо като безкрайни тънки гумени ленти, вибриращи насам-натам." В България се използва и терминът физика/теория на струните.

Представете си света като вибриращо поле от хлабави, кръстосващи се възли, които свършват с това, че са материя. В случай, че се чувствате замаяни, добре дошли във висшите измерения! Като един полезен мост, тази концепция ни помага да обединим четирите измерения, от третото до шестото, в една работеща теория. Тя придава смисъл на връзката между геометричните форми на 6D и нещата, които се възпроизвеждат като техни копия в 3D. За първи пьт разбрах връзката между идеите на 6D и нещата от 3D, когато изучавах Платон като дете, и картината е много сходна с "морфогенетичните полета" на Рупърт Шелдрейк, които правят точни копия на жизнените форми в 3D. Използвайте теорията за възлите като работна идея, за да вържете измеренията от 3D до 6D. Възлите са пресечни точки на линиите в 5D (линиите идват от 6D) и в дуалистичното поле на 4D (частици и вълни) възлите се развръзват (или завръзват), а в 3D образуват нещата в рамките на ЕМ полета. Стягането на един възел засилва дуалността и следващите  от това дилеми в 3D, докато разхлабването на един възел разперва като ветрило противоположностите и разширява  перспективата.

Барбара и Джери Клоу

четвъртък, 22 март 2012 г.

ЗНАНИЯТА ЗА ЗВЕЗДИТЕ И ЛЮБОВТА


Петото измерение е светлина. 
С други думи, то е полето на целия спектър на ЕМ лъчение и ние сме включени по мистериозен начин в това поле. Когато влезем във фините полета - от 5D до 9D - плеядианците казват, че всяко от висшите измерения има свой дом в звездите и поддържа различни аспекти на земното поле. В течение на хиляди години хората са познавали реалността с помощта на митологията, историите за звездите или звездната наука. Модерният свят е изгубил тази обратна връзка, която е източникът на богатите древни традиции. Знанията за звездите са първобитният мост към висшите измерения.
Звездите са клетките на галактиките, също като клетките в нашето тяло. Звездното познание събужда отново "клетъчната памет", паметта в нашите клетки, кодирана със светлина. Ние наистина можем да почувстваме, че живеем в друго време и на друго място, като например на Плеядите или в Древен Египет. До клетъчната памет може да се достигне с разказване на приказки и това е причината някои от най-великите разказвачи на истории да пеят, да разказват напевно, да свирят на собственото си тяло като на инструмент. 
Ако не стимулираме ЕМ на нашата нервна система, спомените ни атрофират. Древните са се взирали в звездите и са се вслушвали в тяхното пеене. Изглежда, че ние сме изгубили тази нишка към Божествения разум, въпреки че това не е така. Само преди сто години Ван Гог нарисува звездите в нощното небе като въртящи се галактически спирали от светлина. Вечните записи на звездното познание се събуждат в съответствие с циклите от светлина, което се случва точно сега.
Протоните на Земята имат свои двойки в звездите, с които поддържат редовна връзка. Тези изгубени близнаци се връщат с гама лъчите. Слушаме музиката на сферите в небето. 
Не сме се изгубили и не сме изоставени, просто се събуждаме!!!!!!!!
Като лаборатория на Алциона, Земята е мястото, на което любовта може да се преживее физически. Енергията в нашето индивидуално лечебно поле е правопропорционална на любовта в сърцето ни и ние привличаме своите партньори от Плеядите, като разширяваме сърцето си. Както казват плеядианците, нашето ЕМ поле им позволява да актуализират себе си в нашия свят. Най-мощната сила, която ние, хората, излъчваме, са нашите оргазмени честоти по време на секса. Майте казват, че оргазмът на хората движи Галактическия център! Това може да ви се струва налудничаво, въпреки че като се замислим за вертикалната ос, преминаваща през измеренията, енергията, до която достигаме, е от най-чист вид. 
 Галактическият център еманира свещеното време, след това измеренията се въртят от центъра, а ние се разполагаме върху вертикалната ос. 
Най-светите Учители сочат, че можем да постигнем просветление просто като бъдем обичани. Единствената гричина да изследваме измеренията след 5D е за да разширим и разпрострем своята любов и в по-висшите изменения, което е забавно. Шестото измерение (6D) съдържа формите на 3D. 
7D събужда клетъчната памет с помощта на звука. 8D е Бог. A 9D върти циклите на времето. 
Висшите измерения свързват 5D с Божествения източник, а след това 5D излъчва тази любов надолу към по-ниските измерения. Петото измерение е центърът на вертикалната ос, така както нашето сърце е центърът на тялото. Можете да възприемете всяко едно от тези полета, като се изкачите по вертикалната ос, а другият вариант е просто да се потопите в любовта в нашия великолепен материален свят. В края на краищата, любовта е пълният честотен обхват на Вселената. Ако изберете този път, пътя на сърцето, Земята е лабиринт с пътища, достигащи до центъра и връщащи се обратно. Можете да вървите по пътищата, да се срещате с други хора и да ги обливате със своята любов, просто като разширявате своето поле. Ако вашият център е сърцето, животът е време, през което търсите други хора, които да дарите с любовта си. Единственият начин да се познае любовта, е тя да се изживее, което намесва и плеядианците. Много търсещи искат да познаят самата Вселена. Можете да го направите и вие с помощта на любовта.

из  Алхимия на деветте измерения, Барбара и Джери Клоу

неделя, 11 март 2012 г.

Пето измерение (според Плеядинците)

Петото измерение (5D) е царството на Светлината, чийто център е в сърцето на човека. То резонира с биологичните създания и растения на Земята. За хората честотата на вибриране на Светлината се нарича самадхи, постижимата за човека опитност, при която той контактува с Божественото.
Според плеядианците, Пазителите на 5D са същества от Плеядите, звездна система, разположена в съзвездието Телец, големия бик в небето. За последните поне 40 000 години плеядианците са предци на голям брой първобитни племена на Земята, както се посочва от няколко специалисти по праистория. Описанието на това измерение от плеядианците, както и неговата връзка със Земята, е слисващо.
Те твърдят, че една голяма спирала от звездна светлина от Плеядите е достигнала до нашето Слънце и Слънцето е осмата от големите звезди на Плеядите. Генераторът на спиралата е Алционe, централната звезда на Плеядите, когато се гледа от Земята. Според астрономията това изглежда странно, въпреки че някои астрономи и древните гърци описват същата спираловидна геометрия на светлината между Плеядите и Слънцето. Лечител от майте, Хунбац Мен, е писал за тази система, защото тя е основата на "Дългото броене" в календара на майте. По някакъв начин чрез тази система плеядианците имат голямо влияние върху Земята, сякаш когато настъпят важни моменти, като края на календара на майте например, те се плъзгат в нашия свят чрез тази морска спирала 
Според Сатя в "Плеядианската програма", както и според Хунбац Мен, нашата Слънчева система се пробужда от един светлинен пояс, "фотонния пояс", който видоизменя атмосферата на Земята. Към настоящия момент, когато календарът на майте организира пробуждането на Земята, плеядианците се настройват към нашата Слънчева система и ни обновяват с последните новини от Алционе. Сякаш мистериозната звездна спирала е комуникационна система. Като един от получателите на новини от плеядианците съм установила, че фотонният пояс добива смисъл в светлината на някои от откритията на квантовата механика (КМ). Тук ще разгледаме новата физика от перспективата на 5D, след като преди малко анализирахме нейните 4D аспекти в предишната глава.
Фотоните са елементарните частици светлина, вибриращи с честотните вълни, които носят пълния спектър на електромагнитното (ЕМ) излъчване от най-ниските честотни вълни до гама лъчите. Високочестотните фотони притежават повече енергия от тези с ниска честота, и до нашата Слънчева система достига необичайно голямо количество високочестотни фотони. От 90-те години на XX век (и особено през 1998 г.) до Слънчевата система достигат вълни от много мощни гама лъчи, които вероятно са много по-интензивни в сравнение с потоците от миналото. Ние притежаваме техниката, с която да ги засичаме, едва от няколко години, въпреки че е възможно да съществува някакво нарастване на интензивността, което да е свързано с мистериозния фотонен пояс.
В началото на 2003 г. астрономите установиха, че силното гама лъчение идва от хипернови, извънредно големи супернови. Според КМ фотоните се разделят на двойки и пътуват самостоятелно в космическото пространство, въпреки че все още могат да комуникират помежду си, без значение колко далеч едни от други се движат. В някакво отношение фотоните притежават съзнание. Това пробуждане от високоенергийното гама лъчение трябва да засили честотните обхвати в нашия ум. Гама лъчите са енергия от най-висшия порядък, който познаваме, което означава, че наистина говорим за самото съзнание.
Плеядианците казват, че изригванията от гама лъчи превръщат хората в ясновидци, които заедно с това осъзнават и деветте измерения. Казват също така, че съществуват разумни същества в 5D, които се нуждаят от ЕМ полета в 3D, за да се видят. Три пъти съм виждала как "плеядианците гледат себе си". Бяха малки, сияйни, светещи същества, които накараха сърцето ми да забие по-бързо. В един следобед на 1985 г. една тяхна група часове наред блещукаше на един мой семинар в Санта Фе. Казват, че ущдват в нашето измерение, за да ни вдъхновят да станем чители на любовта.
Любовта подхранва биологичния живот, разума на сърцето, сила, която е по-голяма от нашия ум, който само екранира честотите, затруднявайки техния достъп до нас. Насърчават ни да изпразним ума, когато медитираме, за да отстраним този екран, който отвлича вниманието ни. Когато го изчистим, потъваме в тъмния вътрешен лабиринт, съставен от пътищата на сърцето ни. За разлика от 4D, в 5D не съществуват противоположности. Мислите се носят по-бързо от светлината, въпреки че любовта пътува по-бързо и от мисълта. Това ни позволява да познаем нашите сродни души и онези Велики същества, като Христос, Мохамед и Буда, които пристигат на Земята, за да излъчват светлина с висока честота. Тази светлина вибрира с Божествена иманентност, а нашата реакция към нея се нарича Божия благодат.
Според плеядианците Земята е лабораторията на Алционе, а Алционе е Библиотеката на Земята. "Плеядианс-ката програма" и настоящата книга са записи от библиотеката на Алциона. В Млечния път се посява една нова свещена култура, хармоничната биология, тъй като нашата Слънчева система се е върнала в ключово място от своята орбита в галактиката.6 Когато Слънчевата система е била на същото това място преди около 225-250 милиона години, Земята е била избрана (защото в полето си съдържа деветте измерения) да бъде лабораторията, в която ще се развива биологичният живот за Млечния път. Плеядианците казват, че новата биология на Земята ще бъде разпръсната в галактиката на 21.12.2012 г., както глухарчето пръска своите семена от порива на вятъра. Към звездите ще полети единствено живот, който вибрира и в деветте измерения.
Заселването на галактиката ще бъде едно екстатично облекчаване на Земята, подобно на Шива, който танцува със Земята в галактиката. Голям брой експерименти на Земята подготвят хората за почитане на галактическите биологични закони. Това, което всеки генетик прави с ДНК например, показва дали той уважава и почита живота или не. В Млечния път Божественото е влязло в нашето измерение най-напред чрез звука и затова в Библията се казва: "В началото беше Словото." Законите на хармонията са духовната наука, която е по-велика от материалистическата наука. Тези закони са основата на останалата част от книгата, тъй като материалистическата наука никога няма да обясни или да разбере петте висши измерения. Материалистическата наука обяснява много добре материалния свят и освен това изследва по блестящ начин редица фактори в природата, които по същество принадлежат на по-висшите измерения.
Ето затова се опитвам да определя наука за всяко от измеренията. Днешните времена са рог на изобилието за вълнуващи открития. За духовната наука галактиките са живи същества, които населяват Вселената и й придават структура, също както ние правим със Земята.

из"Алхимия на деветте измерения", Барбара и Джери Клоу

четвъртък, 1 март 2012 г.

ДУАЛИЗМЪТ И ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИТЕ (през призмата на НСР)


  • Първата двойка противоположности е Аз/другият. Когато този проблем се разглежда дуалистично, основната задача е да си спасиш кожата. Подкрепяш всичко, което НСР прави или иска. Ако избереш да обединиш противоположностите на Аз и другия, като наблюдаваш актьорите в драмата, е лесно да забележиш кой какво печели и как те тероризират другата страна, за да утвърдят себе си. Всяка от страните ще направи всичко възможно, за да постигне своите цели и да победи другата страна.
  •   Втората двойка противоположности е заземяване/освобождаване. Когато към нея се подходи дуалистично, целта е да се направят колкото се може повече пари. Стремите се да откриете всяка възможност, за да спечелите, да ядете, пиете и да се веселите. Ако обедините противоположностите заземяване и освобождаване в единство, целта е откриването на начин да разширите своето разбиране за потребностите и желанията на така наречения "враг" и вие насърчавате хората да разберат, че губят всички, освен Елитът.
  • Третата двойка е интегриране в ЗО/интегриране с духа. Когато към нея се подходи дуалистично, гледането на примерно ТВ се превръща в мания, а да се формират собствени истински убеждения и чувства или да се чувстват духовните стремежи на "врага" е невъзможно. По време на вихър медиите винаги са дуалистични. Ако обедините противоположностите на интегриране в 3D и интегриране с духа в единство, наблюдаването на драмата е нещо ценно за вас, защото хората са платили голяма цена за нейното създаване. Това е Големият филм и когато носите дълбоко в сърцето си цялата драма и всички нейни актьори, това ви осигурява пространството и енергията, които са ви необходими, за да се събудите насред нея - да се осъзнаете. Величествените тайни се разкриват, когато на повърхността излезе скритата омраза, въпреки че какво ще стане, ако никой не я види?
  • Четвъртата двойка е чувство/власт. Когато към нея се подходи дуалистично, изживяването на гнева,осъждането, болката се превръща в маниакална необходимост. Вие се нуждаете от него като от дрога. Залепени за телевизора, поглъщате жадно победите или катастрофите като кулминацията на деня - бомбардировката не спира! Ако обедините противоположностите в единство, всеки ден ще се вглеждате дълбоко в себе си, търсейки онези свои части, които са предизвикали драмата. Откриването на своя собствен "диктатор вътре в себе си" ще ви помогне да овладеете мощните мелези, които ръмжат и се зъбят на световната сцена.
  • Петата двойка противоположности е създаване/даване. Когато подхождате към нея дуалистично, вашето желание е да вземете участие в пиесата. Искате да се биете с лошите.  Ако обедините противоположностите даване-създаване, виждате фантастичните градивни сили, които се проявяват по време на големи конфликти и състраданието се превръща в начин на живот. Когато великата драма поставя на карта живота на хората, сърцето се изпълва със скръб. Преди много време е имало по-добър начин и ние може отново да го открием. Блокирането на творческите сили винаги поражда агресивността на хората. Вместо произведения на изкуството разполагаме с мъртви тела.
  • Шестата двойка противоположности е да си тук и сега/блаженство. Когато подхождаме дуалистично към нея, драмата е всичко за вас, а вихърът ви кара да изпаднете в екстаз. Ако обедините противоположностите в единство, започвате да възприемате своята роля в световните събития и това ви отваря очите. Можете да видите хронологията на подобни събития и играчите, които участват в тях, сякаш се завръщат от миналите си прераждания, за да получат още един шанс. И те се връщат! Може би ако хората видят с ясно и чисто сърце начина, по който процесът се осъществява във времето, противопоставянето на религиите и масовите трагични събития ще станат невъзможни в бъдеще.
                             Това е само една гледна точка....КАКВА Е ВАШАТА?

Животът като шоколадова бисквитка


   Всеки от нас е като шоколадова бисквитка-сандвич с бял крем по средата, притиснат между плътния свят на Земята и емоционално и мисловно заредения свят на колективния ум. Четвъртото измерение се мени постоянно в съответствие с това, което се включва в него. За повечето от нас 3D е арена с високи заряди, защото тялото ни в 3D се намира в сандвича между магнетизма на 2D и електрическите сили на 4D отгоре.
  Чрез отношенията в 3D можем да чувстваме какво се проявява в нашия свят и да познаваме себе си в своя живот. Колелото на дванадесетте, разделено на шест двойки противоположности , е най-добрият инструмент, който съм срещала за установяване на начина, по който чувствата на 4D влияят върху нашата активност. То ни учи как да тълкуваме своите полета или как да използваме саморефлексията. Използването на Колелото ни сочи дали сме балансирани или не, отчитайки всеки модел в живота. Когато сте балансирани, вие сте в 3D или сте заземени. Четвъртото измерение създава енергия, защото вибрира много по-бързо от 3D и непрекъснато я разделя. Затова трябва непрекъснато да се стремите да бъдете здраво стъпили на земята, особено по време на вихри като този, предизвикан от 11.09.2001 г.
Днешните времена са като да бъдеш застигнат от торнадо и да не знаеш накъде да бягаш. Джордж У. Буш и неговите последователи предизвикаха толкова бързи промени на разнообразни фронтове, че американците през повечето време са без твърда почва под краката си. Да живееш в САЩ, е като да живееш в ускорител на елементарни частици! :))))) Хората се страхуват, докато са подхвърляни насам-натам от бързоразвиващи се събития, с които дори не са свързани. Колелото на дванадесетте коригира дисба-лансите и ни помага да се превърнем в остров на покоя насред разразяващата се буря. Учи ни как да пренебрегваме безспирните заговори, организирани от господарите на Елита.
  Може би сте заети с важни лични проблеми, като например да запазите усещането си за личен комфорт в началото на някоя нова връзка, и политиката може да ви се струва твърде далечна и чужда. Повечето хора обаче не могат да избягат от колективните проблеми, които ще оформят целия XXI век. Вихърът засмуква всеки от нас и всеки от нас трябва да избере страна. Ако сте американец, сте част от дуализма, ако мислите, че Джордж Буш е добрият, а Осама бин Ладен и Саддам Хюсейн са лошите, и обратно. Изпитването на подобни чувства ви прави гневни, кара ви да осъждате и да се страхувате, което блокира финото съзнание. Ако сте на едната или другата страна, пропускате да видите своята роля в грандиозната и завладяваща драма, която се разгръща.
   Историята за начина, по който световните религии заговорничат с Глобалния елит през епохата на Рибите, за да установят контрол върху света, е крайно удивителна. Ако достатъчно голям брой от нас я разберат, можем да си върнем нашето измерение от Елита. В момента всеки от нас има избор: или да продължи да не осъзнава и да бъде засмукан във вихъра на 4D, или да започне да осъзнава и да създаде един нов свят в 3D. Ако изберете да сте осъзнати в 3D, можете да следвате знаците на многоизмерността и да не позволите да се превърнете в пионка на 4D.
  Тук не става дума за ролите, които хората играят. Става въпрос за това накъде е насочено вашето съзнание. Можете да играете ролята на активист на антивоенно движение или на пилот на бомбардировач и на пръв поглед изглежда, че сте на едната или другата страна. Ако сте балансирани и анализирате собствените си действия обаче, създавате нови възможности в полето благодарение на честотите, които излъчвате. Това може да попречи на Елита, чиито любими отчети за постигнатите резултати са бойните полета и броят на жертвите в моргите. С наближаването на епохата на Водолея Елитът замисля нов велик план - Новия световен ред - установяване на контрол върху целия свят. Вие сте суверенът на 3D, когато сте осъзнати и създавате нови възможности или нов дневен ред. Тогава силите на измеренията текат през тялото ви и вие знаете как наистина е живял Христос в началото на епохата на Рибите или Мохамед, шестстотин години по-късно и как живеят някои Велики учители в момента.
  Каква всъщност е разликата между реалността на дуализма и реалността на противоположностите? Когато двете страни на проблема се намират в отношение на противоположност, те свързват различни измерения и разширяват възможностите.
Дуалистичната реалност разкъсва проблема, така че едната страна не признава правото на съществуване на другата - например палестинците и евреите в Израел, където всяка от страните е манипулирана и убеждавана да напада всеки ден другата. Понеже тези религии са разделени, Елитът насърчава задълбочаването на различията между техните доктрини, като в същото време прави пари от продажбите на оръжие. Нищо от това не струва колкото човешкия живот. Елитът е организирал нещата така, че да прави купища пари. Същото можете да правите и вие, ако инвестирате в производството на оръжие. Но ако им дадете своите пари, ще подкрепите Елита. Дуалистичната среда унищожава разума и добротата, а инвестирането в насилие е самоубийствено.


Барбара и Джери Клоу

неделя, 26 февруари 2012 г.

НАУКАТА НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ

Квантовата механика (КМ или новата физика) е науката на 4D върху вертикалната ос. КМ изучава свойствата на светлината, микроскопичния свят на атомите и молекулите. Енергийните елементи, квантите, функционират или като частици, или като вълни, а квантовата механика е учението за тяхното движение. КМ откри, че светлината функционира или като частици (фотони), или като вълни (честоти), което разделя фундаментално материята на две. Тъй като нашите мисли се получават чрез 4D, приемането на честотите в нашия 3D мозък е разделено на две заради самата природа на субквантовата реалност. Аз предполагам, че дуализмът частици-вълни е причината за дуалистичните мисловни модели в нашия ум. Става въпрос за електромагнитен феномен.
От 1900 г. насам във физиката се осъществява тотална революция, която се отразява на онова, което става в нашия ум, и на това, което се случва в света. Въпреки това повечето хора нямат и най-малка представа за тези неща. Нашият 3D свят се носи без посока по течението на всички онези неща, които новата физика създаде - телевизия, компютри, микровълнови печки - и повечето хора не разбират как работят тези апарати. По някакъв начин нашето съзнание е похитено от технологията на КМ, тъй като повечето хора не се замислят за това, което прави тя. Междувременно тези нововъзникващи технологични аспекти на реалността ще бъдат основна еволюционна тема през следващите две хиляди години. От астрологична гледна точка, епохата на Водолея, в която току-що сме влезли, се управлява от планетата Уран, която управлява ЕМ честотите.
Възможността да си представим, че материалните неща в действителност са видима светлина, може наистина да "разкъса" нашия ум. Глобалният елит иска да попречи на хората да познаят тези вибрационни честоти. Ние трябва да сме послушни клиенти, които купуват клетъчни телефони, без да се замислят за това, което те причиняват на нашия мозък. Или да гледаме телевизия, така че Елитът да може да прокарва своите политически програми. За много от нас е трудно да разберат как така другите форми на ЕМ излъчване, като радиовълните, микровълните и инфрачервените лъчи, са същото, каквото е светлината в спектъра на видимата светлина (СВС). Много често в училище физиката е зле представена и обяснена на учениците.
 Когато разберем, че цялата материя е съставена от елементарни частици и честотни вълни, ще разберем, че мозъкът ни е способен да различава голям брой честоти. След като в СВС столът е нещо твърдо и вие ще насините коляното си, ако се ударите в него, какво причиняват на вашата глава вълните, които се излъчват от клетъчните телефони? Какво причиняват микровълните на храната? Познаването на вълните може да се превърне или във върховна свобода, или тези нови технологии ще ни затворят в най-мрачния затвор, в един свят, в който природата се манипулира изцяло. Фактите са, че физиците живеят в странни светове, създавайки още по-странни неща, докато ние не разбираме как наистина работят нещата, които те са създали.
Революцията на КМ е причината за слисващата ума скорост, с която се променят светът и умът ни през последните сто години. Елитът ще продължи да е на власт, освен ако самите ние не разберем какво искаме да създадем на негово място. Светът според Нютон, науката за 3D, беше предсказуем и разбираем. Можехме да си представим неговите закони и да сме уверени как ще се развият нещата -дали ще тръгнат по този или по онзи път и колко време ще продължи всичко. Както изглежда, по време на Нютоновия период отделният човек можеше да овладее реалността без особени усилия. При КМ светлината може да е или частици, или вълни (които не можете да видите), и отделният човек може само да предполага на основата на вероятностите какво ще направи светлината. Вероятностите представляват тенденции нещата да се случат, което е лесно за разбиране, защото животът представлява тъкмо това. 4D, колективният ум, е една голяма сфера на вероятностите.
Въздействието на революцията в КМ е грандиозно,
защото КМ се е използвала за изготвянето на най-успеш
ните цифрови прогнози в историята на науката. Светът 
според Нютон, ни кара да мислим за природата като за
машина, докато в действителност природата функционира
на основата на вероятностите. В даден ден може да се случи
това или онова и ние можем да се уверим в това, наблюда
вайки хода на събитията. КМ обяснява голяма част от
загадките в природата и в самите нас. Това е едно неверо
ятно интересно изследователско поле, което отваря ума ни
за реалности, издигащи се над механичния свят на Нютон.
 Нуждаем се от кратко опресняване на нашите познания за съвременната физика, за да сме сигурни, че знаем за какво 
говорим тук.
КМ се основава на четири ключови сили във Вселената, както са дефинирани от физиката: електромагнетизъм, силната и слабата ядрена сила и гравитацията. ЕМ сила свързва електроните и ядрата. Силната ядрена сила свързва кварките, които изграждат протоните и неутроните. Слабата ядрена сила кара ядрото да се разпада. И накрая, гравитацията, която е най-слабата сила, въпреки че нейното действие се запазва на най-големи разстояния в сравнение с останалите три сили. Квантите (или частиците) на електромагнитната сила са фотоните, частици светлина, които са с безкраен обхват и нямат маса. Светлината като честотни вълни функционира в целия ЕМ спектър на радиовълни-те, микровълните, инфрачервената светлина, светлината, ултравиолетовата светлина, рентгеновите лъчи и гама лъчите
Глуоните - квантите на силната ядрена сила - държат кварките "слепени" едни за други вътре в протоните и неутроните. Лептоните и хадроните са квантите на слабата ядрена сила, които са причина за радиоактивното разпадане и ядрените реакции в звездите, като например суперно-вите. Смята се, че квантите на гравитацията са гравитоните, които все още не са открити, и гравитацията е имала слабо влияние върху експерименталните потвърждения (Еталонната теория, Gauge theory), които се опитват да обединят всички сили с изключение на гравитацията. Еталонната теория се основава върху еталонната симетрия {Gauge symmetry), математически модели, които определят ефекта от последователните трансформации на обектите във времето и пространството. По отношение на елементарните частици, всички имат свои античастици със същата маса, но противоположни по някакъв друг начин, като например противоположен електрически заряд. Когато една частица се срещне със своята античастица, те се унищожават взаимно и създават голямо количество енергия. Електроните, неутроните и кварките образуват нормалнатагматерия във Вселената, затова ще се съсредоточа върху тях. Останалите две групи, мюоните и тау, са изключително нестабилни или съществуват много кратко време.
Електроните са основата на електрическия ток. Неутроните са много интересни, защото могат да пътуват през друга материя, могат да преминат през цялата Земя дори, което означава, че вероятно носят информация от ID и 2D. Кварките също са много интересни, защото притежават електрически заряд и могат да са с три различни цвята, това са основните цветове - червено, синьо и жълто. Кварките не притежават нито структура, нито пространствено измерение. Все още не са наблюдавани в ускорителите на елементарните частици, но има многобройни данни за тяхното съществуване. Някои хора могат да виждат аурите като цветни обвивки в три цвята и те вероятно съзират "дяволиите" на кварките.
Когато мисля за тези елементарни частици, в тялото ми се отваря голямо пространство, защото това 4D суб-квантово поле не е толкова плътно като електромагнитното поле на 3D. Съзерцаването на този танцуващ свят ми дава възможност да отворя моето сърце, защото субквантовото поле е много творческо и хаотично. В действителност различните аспекти на КМ изглеждат петизмерни. Разбира се, всяко измерение се трансформира в следващото и всяко от тях притежава по-нисши и по-висши качества. Със сигурност КМ описва много красиво по какъв начин дуалността на 4D се разширява до противоположностите на нашето съзнание в 3D. Относно обединяването на 5D, разположено над дуалността на 4D, нашата реалност плува във вълните на 5D, измерението на абсолютното обединяване и синх-ронност, където всички частици са свързани.
През 1964 г. например, Дж. С. Бел доказа, че две частици, които са били разделени, общуват с телепатия. Те са свързани по един непосредствен и съкровен начин, показвайки, че Вселената притежава съзнание. Теорията на Дейвид Бом за подразбиращия се порядък или за неразрушимата цялост (1970) показва, че динамичните връзки на частиците зависят от цялата система. С други думи, невъзможно е да се анализира светът чрез разделяне на неговите части. Учените могат да имитират частиците в природата, но това не обяснява нашия свят и Космоса. В действителност втвърдяването на реалността се осъществява единствено в нашия ум. Новата физика сочи, че ние живеем в един холистичен и телепатичен свят, а не сме в някаква Нютоно-ва машина. От тази гледна точка е възможно да си представим как би могла да работи Вселената. Изучавайки експериментите с КМ, хората, които не са учени, могат да разберат Вселената и как самите те се движат в потока. Едно фантастично и ясно обяснение на тази динамика може да се види в класическата книга на Ицхак Бентов "Преследване на дивото махало".
Това беше едно съвсем кратко резюме за фундаменталните елементарни частици и сили във Вселената. Новата физика доведе до невероятни технологични постижения -дешифрирането на свойствата на светлината например, (особено лазерите) и откриването на микроскопичния свят на елементарните частици и вълни. Бифуркацията* на елементарните частици и съществуването на античастици отразява тенденцията на човека да живее в свят на дуализъм, а не на противоположности, което е причината хората да са предразположени към насилие. Хората унищожават онези хора, които отразяват най-точно собственото им поведение, точно както елементарните частици и античастиците се унищожават взаимно, когато се срещнат.
С КМ като основа на съвременната технология, материалистическата наука в общи линии се сведе до изобретя-ването на формули, които водят до създаването на дестру-ктивни технологии, като атомната бомба например. Това е една опасна ситуация. Сега, когато учените създадоха бомбата, отвратителната материализация на архетипа на Яхве, всеки от нас трябва да разбере тези основни сили. Въпросът е дали учените носят отговорност за резултатите от техните теории и експерименти? Често тези изобретатели действат сякаш са богове, които могат да използват природата както си пожелаят. КМ не е физика на висшите измерения, нито е космология, защото за да имаме автентична космология, трябва да наблюдаваме природата на Вселената във висшите измерения. Никога няма да открием Вселената в ускорителите на елементарните частици. Нашият мозък може да възприеме и интегрира много повече в сравнение с компютрите и ускорителите. Мисълта ни може да пътува по-бързо и лесно без мобилни телефони.
Нютоновата физика описва начина, по който нещата се подчиняват на законите на гравитацията, движението, и ги представя по начин, който можем да разберем. КМ не го прави. Причината е, че Нютоновите закони са действителните закони на реалността от ID до 3D, в която живеем. КМ е законът на 4D. А космологията се занимава с реалността от 5D до 9D. Разкриването на субатомния свят от новата физика ни показва, че нашият ЕМ мозък преобразува честотни вълни. Колективният 4D ум представлява огромен екран за честотни вълни, които ние улавяме и четем в главата си, стига да се научим накъде да въртим скалата и как да нагласим силата на звука. Ние, хората, сме като радиоприемници.
Провеждането на измерванията в КМ може да стане само чрез разпределение на вероятността и точно това е начинът, по който функционира колективът. В действителност колкото повече разбирате вероятността, толкова по-ясно може да мислите и да използвате намерението, за да насочвате своите действия. Можете да хванете хубави вместо лоши станции. Това е нещо важно, защото, както отбелязаха плеядианците по-рано, съществата от 4D (както и съществата от останалите висши измерения) искат да участват в действията на нашето тяло, за да изпитат честотните вълни.
За нас е по-лесно да разберем Нютоновите закони, защото наблюдаваме тяхното действие в 3D и можем да си ги представим в ума. Все пак преди четиристотин години Нютон вкарва нашето съзнание в една механична кутия. Днес, когато започваме да разбираме по-пълно КМ, нашето съзнание се разширява също като Вселената. Време е всеки от нас да се запознае с КМ, за да си върне обратно силата, отнета му от Елита, и да сложи край на злоупотребата с ядрените сили. Една част от нашето разкъсано съзнание е уловено в капана на механичното мислене, докато другата реагира на една нова перспектива, която се разкрива широко пред нас едва отпреди сто години. Без преоткриването на по-голямото цяло в новата физика и в теориите на висшата математика, ние щяхме просто да си седим в кутията с тиктакащия часовник. Нека се заемем отново с директното изучаване на 4D с помощта на нашия опит, за да разберем как функционира то.

Барбара и Джери Клоу

неделя, 19 февруари 2012 г.

БАЛДАХИНЪТ ОТ СВЕТЛИНА НА ЧЕТВЪРТОТО ИЗМЕРЕНИЕ


Четвъртото измерение прилича на тъмен балдахин, опънат над хората, градовете, културите и страните. Това е астрална енергия, която наподобява лепкави жабешки яйца. Лечителите могат често да я забележат около своите пациенти, а днес Америка изглежда така, сякаш се носи в замърсено езеро. Тези балдахини са облъчвани непрекъснато от вълни енергия и светлина от по-висшите пет измерения.
  Когато енергията от по-висшите измерения се насочи върху извития балдахин на 4D, той действа като леща, която разлага мисълта в съзнанието на човека на две възможности - положително или отрицателно, добро или лошо, черно или бяло, правилно или грешно и т.н. Когато хората изразяват само единия или другия аспект на проблема, умът им се разделя, като ги прави безсъзнателни. Налице е една разделяща динамика на 4D, която позволява образуването на електромагнитни(ЕМ) полета в 3D, където пристига магнетизмът на 2D в извитата земна кора и реагира на електричеството на 4D в атмосферата. Без тази динамика нещата нямаше да изкристализират във вибриращите ЕМ полета на 3D и тази ЕМ динамика въздейства върху нашето съзнание, тъй като повечето хора могат да усетят астралната сила.
   Нашето материализиране е резултат от чиста енергия. Когато се научим да пускаме архетипните сили да текат през нас, тялото ни се справя с лекота с мащабните поляризирани състояния и нашите ЕМ полета, както и нашият ум, се разширяват. Това е законът за разширяването и свиването. Всеки от нас може да прави разлика между астралното влияние и вдъхновението, идващо от висшите измерения, и точно заради това можем да виждаме и двете страни на проблема, което ни позволява да възприемаме пълния обхват от информация. Астралните влияния не са нищо друго, освен желанието на другите хора да нахлуят в ума ни, което не може да се случи на тези, които са разбрали играта.
Проблемите, които се появяват в ума ни, са колективни. Може да сме наясно, а може и да не сме, че милиони други хора са занимавани от същите мисли. В днешно време например, милиони хора се занимават с противоположността, която аз наричам "юдео-християнството срещу исляма". Някои разделят този архетип на добро или зло, безопасно или опасно, докато други се стремят да разберат и двете страни, за да са наясно с проблема. Тенденцията е с разгръщането на драмата все повече хора да получават яснота. Все пак понякога силите на противоположностите са толкова мощни, че се развива колективна лудост, водовъртеж. Това се случва с противопоставянето на юдео-християнството на исляма, особено сега, когато се намираме в края на епохата на Рибите и на календара на майте. Краят на дългите цикли винаги изважда наяве проблемните пластове на времето, с които всеки от нас може да се справи, когато се намира в състояние на поляризация (не на противоположност).

Глобалният елит използва мощните сили на 4D, такива като Яхве, за да постигне своя дневен ред - Новия световен ред. През последните две хиляди години в епохата на Рибите католиците и Ватиканът материализираха тези сили, изграждайки една 4D колективна вяра в единния бог, Яхве. Сега Елитът работи за овладяване на 3D през следващите две хиляди години от епохата на Водолея. Не е трудно да позволим на мощните сили на 4D да текат през нас и да не разрешим да бъдем разделяни на две по време на смяната на епохите, като в същото време се отваряме и за вдъхновението от висшите измерения.

Ако ние, хората, блокираме архетипния поток, 3D се разделя на многобройни противоположности, като че ли някой дракон е накъсал на тесни ивици балдахина от светлина. Нашите ЕМ полета се свиват и ние губим способността си да се доверяваме на Божественото. Когато сме мързеливи, глупави и отровени, се превръщаме в обслужващи Елита. Ако се откажем от своята сила, може да настъпи великото разкъсване на реалността - третото измерение се превръща във водовъртеж или вихрушка, каквото е било геологичното бедствие преди 11 500 години. В такива времена се създава религиозна вихрушка, подобно на торнадо, изградено от пламтящи ангели.
   Междувременно в тайните пещери на световните религии са скрити основните елементи на свещените култури, които са ги създали в началото. Когато хората достигат за първи път до тези свещени култури, висшите измерения се изливат през балдахина от светлина и Божественото озарява Земята. Когато Божията програма започва да се осъществява върху Земята, Елитът започва да подлъгва хората да се избиват едни други. Докато хората са разделени на воюващи страни и противоположни лагери, Новият световен ред ще продължава да поддържа глобалния конфликт между световните религии. Нека тези читатели, които са от едната или от другата страна, да си спомнят, че Елитът не се интересува от това кой умира, стига самият той да победи.

Барбара и Джери Клоу

четвъртък, 9 февруари 2012 г.

Мистичният опит

Великото Незнание, което сияе, се улавя от Мистичния опит. 
В този опит тъмнината свети, а Мракът блести. 
В знанието тъмнината е мрачна. 
Ето защо човекът трябва да преследва Безмълвието дълбоко навътре, докато стигне до скрития, сияещ Център. 
Истинските цели на живота се преследват навътре.
Който не е богат вътрешно, той става греховен. 
Греховният е повърхностен, а е роден, за да стане бог и велика радост за съществата.


Истината е единственото Послание


На онзи, на когото е дадено да преживее Истината, му е даден и достъп до Бездната. 
Той няма светлина в себе си, а тъмнината е изоставил. 
Тъмнината и светлината са граници за Истината, но чрез Истината човек се освобождава от границите. 
Да живееш, е лесно; да търсиш, е лесно; да обичаш, е лесно. 
Но да си истинен, е освобождение от границите. 
Истината е единственото Послание, защото когато станеш истинен, обезсмислят се границите, обезсмислят се световете.
Явяват се Безкрайността и Скритостта.Сиянието е другото име на Свободата

То работи за вселената. 
Вселената работи за него, за да го достигне. 
Сиянието е Мистично Слово на Бездната. 
То е Мистично Безмълвие, защото говорът е ограничение. 
Сиянието и досега е скрито. 
Светлината го търси, но тя има да извърви дълъг път на отказване от себе си, докато стигне до тази Мистична Есенция. 
Светлината е предел.
Сиянието e чиста Свобода.
 
Единадесетият Старец

Елиазар Хараш

понеделник, 9 януари 2012 г.

АЛХИМИЯ НА ДЕВЕТТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Според "Плеядианската програма", Земята е пронизана от девет разумни измерения, които можем да достигнем, да се учим от тях и да ги интегрираме съзнателно в своя живот. Тези нива предлагат на хората огромен разум и свобода, въпреки че преди това трябва да анализираме настоящото си състояние. След хиляди години на раздяла с Божественото нашият колективен ум, който действа в четвъртото измерение (4D), е уловен в полето на поляризираните, архетипни мисловни форми, които са заключени в нашето тяло и ум под формата на емоционални травми. Днес ловките медии манипулират колективния ум на четвъртото измерение, като подтикват хората да се отдават на забавления, да правят пари, да пленяват невинните души или просто да не се вглеждат навътре в себе си. Все пак 4Б-зоната не е тяхната лична територия, защото 4D е мостът, който води от физическото към Божественото. Нейното предназначение не е да бъде скучна честотна зона, която пълни главите ни с глупавите образи и представи от рекламата, порнографията и "спама" от Интернет.

 Чрез изобразяването на човек, който лежи върху маса, фигура 1 показва по какъв начин приемаме 9 измерения. Плеядианците показват достъпа до измеренията по  този начин, защото мнозина от нас са изпитали за и път невидимите измерения по време на различни ни сеанси, като масаж или връщане към минали преживяания.  Човекът на тази диаграма може също да седи да върви. Но повечето хора днес не са в състояние да бъдат в деветте измерения, докато пазаруват. Начинът, по който работи моделът, е елементарен. Докато сме живи, съществуваме в линейното пространство и време, 3D, което е плоско; 2D е изобразено като равнобедрен триъгълник, едната му страна е 3D равнината, а долният връх е ID, кристалното желязно ядро в центъра на Земята. Използвайки изображението на човека, който лежи в триизмерната равнина, 4D, колективния ум или архетипното царство формира балдахин ( завеса ) над тялото на човека, който се образува от неговите поляризирани мисли и чувства. Когато човекът сложи края на полярността и активизира финото съзнание, по-висшите измерения, от 5-то до 9-то, образуват портали в този 4D балдахин.

       
Фигура 1. Показва начина, по който ние хората, възприемаме деветте измерения. Адаптирана о т " Плеядинската програма", Барбара Клоу

На нас ни е нужно да притежаваме 4D като зоната, в която чувствата ни могат да достигнат до примамливите високочестотни видения. Всеки от нас е проводник към висшите измерения, които можем да достигнем с помощта на образи, излъчващи се периодично от Галактическия център. А единственият начин, по който можем да го направим, е чрез активна интуиция и интензивни чувства. Можем да определим своите индивидуални пътища във великия пейзаж на космическия потенциал, като почувстваме своя път в четвъртото измерение и изчистим ума си от глупостите. Мозъкът ни е нещо повече от намачкана ауди-окасета и видеозапис или от обикновен компютърен твърд диск. Уловени в сегашната, наводнена от медии 4D зона, повечето хора не могат да видят вратите, водещи към висшите светове. Нашата цел, като пробуждащ се вид, е да реконструираме и изчистим мощната 4D зона, за да можем да определим честотата на вибрациите на деветте измерения.

При представянето на същността на деветизмерната структура на земния интелект видяхме как се отразяват на тях както и на хората като цяло, различните нива на пространствени и времеви размествания, причинени от неизлекувани травми. Първоизточникът им е катаклизмът, но след това са задълбочени от травми-ращи житейски преживявания. Изследвайки промените на Земята през последните 20 000 години и начина, по който те са въздействали на човека, установих, че хората престават да се държат агресивно, когато се освободят от своята травма и възстановят историята си.

Вертикалната ос на съзнанието

За да обясним енергетиката на деветте мерения, трябва да преминем последователно по вертикалната  ос от първото до деветото. Най-ниското измерение (1D) е най-плътното, а най-високото (9D) е измерението с малка плътност. Нисшите измерения притежават по-малко пространство, горните - повече. Плътността се калява от гравитацията, която привлича светлината или re и ги превръща във форми. Разбирате колко ин-шо и плътно трябва да бъде кристалното желязно | 1D) в центъра на Земята.
Според науката центърът на Земята представлява огромно кристално желязно ядро, а железните кристали са два пъти по-плътни от останалите минерални кристали.
Второто измерение (2D) е сферата, разположена между кристала на желязното ядро и земната кора, например мантията . Второто измерение е по-плътно от третото, повърхността на Земята. В 3D сме плътни, докато 4D, царството на колективнаите мисли и чувства, които се излъчват от всички живи неща, няма плътност. Всички ние можем да почувстваме 4D и да участваме в него чрез споделянето на общи вярвания .
С издигането си в по-високите измерения - като например да бъдем в сърцето (5D) или да съществуваме в свещената геометрия (6D) - усещаме, че плътността на всяко следващо измерение нагоре по вертикалната ос е по-ниска, с повече пространство и е по-сложно и по-трудно за обяснение с думи. За да се издигнем в по-високите измерения, ние, хората, трябва да разширим себе си, а за да се спуснем в по-ниските измерения, трябва да се свием.
В третото, пространствено-времево измерение ние сме плътни и притежаваме пет сетива. Оставаме в своето царство благодарение на гравитацията. Гравитацията представлява фактора за плътността. Гравитацията съществува и в по-високите и по-ниските измерения и когато отидем на тези нива, нашата специфична гравитация се променя. Докато сме живи, тялото ни се намира в третото измерение, въпреки че редица функции на нашите енергийни системи се стимулират от първите две измерения, кристалното желязно ядро на ID и тектоничното или телурично царство на 2D. Стимулира ни и нивото на колективната мисъл от четвъртото измерение, понякога вероятно твърде много. Хората сме като шоколадова бисквитка-сандвич, с бял крем в средата, притиснати между плътните царства на Земята и мисловното и емоционално заредено царство на груповия ум, което се мени непрекъснато в зависимост от това, което влиза в него.
Ако трябва да бъда по-подробна, 2D е плътният свят на минералите и микробите и 2D е много по-бавно от нашия пулс, дишане или мисли. Второто измерение регулира всички автоматични процеси в нашето тяло, а здравето ни зависи напълно от резонанса ни с него. Резонанс означава, че нашите автономни процеси вибрират в хармония с 2D, което поддържа нашето физическо, съществуване в 3D. На свой ред, второто измерение представлява един вибриращ, пулсиращ, извиращ свят на невероятно сложни същества, които са източникът на нашия живот.

Фигура 2. Разгръщащата се структура на вертикалната ос на съзнанието. Адаптирана от "Плеядианската програма", Барбара Хенд Клоу.


Барбара и Джери Клоу

неделя, 8 януари 2012 г.

В търсене на съзнанието

Мнозина учени и техните поддръжници твърдят, че съзнанието  е вторичен продукт на мозъка....Съществува ли съзнание? Ако съществува, къде е ? В тялото? Извън него? Или е навсякъде? Къде е съзнанието?

Нека следната история ви помогне да намерите отговора.....

Представете си следната картина: публика и лектор пред нея. 
Лекторът казва на хората в публиката:
- Ако в този момент сте щастливи, моля, вдигнете дясната си ръка. Ако се чувствате нещастни, дори и малко, вдигнете лявата.
Повечето хора вдигат дясната - някои искрено, други от гордост.
- А сега - продължавам Лектора- моля онези, които се чувстват щастливи, да посочат щастието с показалеца на дясната ръка. Онези, които са нещастни, моля да посочат нещастието с показалеца на лявата ръка. Покажете ми къде се намира.
Всички започват да махат безцелно с пръст нагоре- надолу. После поглеждат към съседа си , който е също толкова объркан. Когато схванат идеята, започват да се смеят.

До колко е реално щастието? А нещастието?

Съществуват ли наистина?

Откритието, че не можете да посочите щастието или нещастието , показва, че не можете да локализирате съзнанието в триизмерното пространство. Защото триизмерното пространство се намира в съзнанието.

Преди време получих следното осъзнаване: Съзнанието е съвкупност от енергия, която направлява дейността на човешкия мозък......Според което излиза, че съзнанието не е вторичен продукт на мозъка....

Кой знае ........

Не спирайте да си спомняте кои сте наистина. 

От любов

....... ( не се чете :)))))

( провокирано от един разказ на Аджан Брам)